logotype
 • гастроэнтерология в Израиле
 • гепатология в Израиле
 • гинекология в Израиле
 • гематология в Израиле
 • кардиология в Израиле
 • кардиохирургия в Израиле
 • нейрохирургия в Израиле
 • онкология в Израиле
 • ортопедия в Израиле
 • протезирование в Израиле
 • Bemutatkozás

  BEMUTATKOZÁS

  Az Őszi Napsugár Otthon 1971-ben került átadásra. 

  Feladata 24 órás, teljes körű ellátás biztosítása.

  Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, kedvező földrajzi adottságú, a városközpont közelsége ellenére is kitűnő levegőjű, csendes, nyugodt életteret biztosít lakói számára.

  A többi telephelyen működő szolgáltatások lehetővé teszik az igényekhez igazodó speciális szolgáltatások megteremtését.

  Az intézményünkben olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket látunk el, illetve 18. életévüket betöltött személyek is felvehetők, akik 4 órát meghaladó gondozást igényelnek.

  TELEPHELYEK

  Őszi Napsugár Otthon (székhely) - Miskolc, Szentpéteri kapu 101. - 437 férőhely
  Szent Hedvig Otthon - Miskolc, Kórház u. 1. - 75 férőhely
  Aranykor Idősek Otthona - Miskolc, Kiss tábornok u. 32. - 96 férőhely

   

  NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

   

  Az intézmény közfeladata:

  Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény, Idősek Otthona

  Az intézmény alaptevékenysége:

  Személyes gondoskodás keretében végezett szociális szakosított ellátás

   

  Feladatuk

  • A folyamatos, 24 órás gondozói, ápolói szolgálat megszervezése.
  • A gondozási és ápolási tevékenység végzése az egyéni ápolási, gondozási tervek alapján.
  • A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.
  • Az intézményben élő ellátottak életvitelének segítése, életminőségének javítása, a szakmai munkacsoport - gondozószolgálat - feladatellátása során valósul meg komplex gondozás formájában.

  Orvosi ellátás

  Az ellátottak egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése, rendszeres orvosi felügyelet, mely kiterjed a heveny és idült betegségben szenvedőkre, orvosi, egészségügyi rehabilitációra és az egészségügyi gondozásra

  Demens betegek ellátása

  Intézményünk évek óta fontosnak tartja a szellemi leépülés különféle fázisaiban élő ellátottak komplex gondozását, mely figyelembe veszi a tüneteik változatosságát és speciális szükségleteiket.

  Intézményünkben 138 férőhelyes Intenzív Gondozási Részleg működik, ahol demens ill. az időskori pszichiátriai kórképpel rendelkező ellátottaink élnek. Ez által megfelelően tudjuk kezelni az idősek otthonaiban jelen lévő ilyen irányú kihívást.

  Mentálhigiénés gondozás

  • Koordinálja az ellátottak személyre szabott egyéni, csoportos és közösségi mentálhigiénés ellátását és foglalkoztatását.
  •  Az élethelyzetük megváltoztatására kényszerülő új lakók beilleszkedésének elősegítése.
  •  Személyre szabott bánásmód.
  • A konfliktushelyzetek oldása, megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélések.
  • A szabadidő kulturált eltöltésének szervezése.
  • Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak segítése.
  • Az egyéni gondozási tervek megvalósítása.
  • A hitélet gyakorlásának segítése.
  • Segíti és támogatja a kis közősségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
  • Az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése érdekében előre megtervezi a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét (fizikai tevékenységek, séta, sport, stb.), szellemi és szórakoztató tevékenységeket, kulturális tevékenységeket.

   

  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

  A honlap böngészése/használata az impresszumban foglaltak automatikus és feltétel nélküli elfogadását jelenti.